The Truman Show Delusion

25th February 2016

Toilet (2015) Scale model (1:20) 20 x 20 x 30 cm. Niels Bonde är en av Danmarks främsta pionjärer inom digital konst. Hans agenda är politisk och aktivistisk. I takt med att vår gemensamma användning av sociala medier ökar explosionsartat blir vi också mer och mer desillusionerade till att tro att vi är stjärnor i en ”reality […]