An Interactive Tragedy

31st December 1997

“Maktutövning i de moderna samhällena vilar i mycket liten grad på tvång och fysiskt våld. Bara för ett par årtionden sedan ansågs det viktigt att ge akt på formella ritualer i umgänget mellan människor. Elever var tvungna att stå upp när de talade med sina lärare; stor vikt lades vid exercitsmomenten i det militära; titlar, […]