Krig, kunst og Danmark

By nielsbonde, 7th March 2013

 

Krig, kunst og Danmark
Holstebro Museum

En aktuel udstilling der tager livtag med en periode i Danmarks historie, hvor vi for første gang siden 1864 har været en nation i krig. Tilbagetrækningen fra Afghanistan er i fuld gang og i 2014 skal der ikke længere være danske kamptropper i Afghanistan. Danmark har siden 2001 har været en krigsførende nation, og krig og militære missioner er blevet en del af en fælles dansk nutidshistorie og erindring. På udstillingen ser vi danske kunstnere tage pulsen på den danske krigs indsats.
Danmark har en lang tradition for bataljemalerier af slag og genremalerier af soldaterliv og det er derfor naturligt at nutidens kunstnere skildre årtiers krige med dansk deltagelse inden for kunstens rammer. Samtidig er det også vigtigt for ikke at sige nødvendigt med en åben dialog omkring Danmarks deltagelse i krigen, da der er delte meninger om vores deltagelse, men væsentligere fordi der er mennesker der mister deres liv, der er danske soldater der dør og pårørende der mister deres kære.
Nogle kunstnere som Peter Carlsen har en kritisk tilgang til den danske krigsdeltagelse og vores nationale selvbillede, nogle ser det som en tegn på Vestens forfald, medens andre har en mere observerende og beskrivende tilgang, som Kærn eller som Bonde der viser de stilistiske virkemidler nutidens medier og krigsherrer bruger for at få opmærksomhed.
Fælles for kunstnerne er at de er med til, i en kunsthistorisk tradition, at fortælle noget om vores syn på os selv i dag. Hvor fortidens krige blev ført til forsvar for nationen eller udvidelse af samme og fremstillet heroisk og med alles bifald, er krigene i dag ført i fremmede og fjerne lande, med blandet opbakning fra befolkningen side, hvis den i det hele taget er opmærksom derpå. Kunsten markerer tydeligt et skift, fra fortidens ensidige glorificering, heltedyrkelse og blodige slagscener af krigene, til i dag, hvor tidens individualisering har sat sit præg i kunsten. Skildringen er ikke længere entydig positiv, man ser på de menneskelige ofre, krigens blodige virkelighed eller kritisk på os selv som samfund.
Vi lever i en kompleks og global verden, hvor vi ikke kæmper om nationale grænser, men for værdier og ideologier. Krigsdeltagelsen i Irak, Afghanistan eller Libyen er i første omgang en kamp mod terrorisme og for at skabe fred. Men krigene kan også ses som en måde at indføre vores vestlige ideologi, demokrati og det kan for nogen minde om de kristne korstog fra fortiden eller de islamiske af i dag. Nutidens kunst udstiller os selv i vores tid, den fortæller ikke kun én fælles historie, men manges, og kan ses som tegn på individualisering, men også som tendenser til samfundssplittelse da ikke alle er enige. Det er vores styrke og vores svaghed, det er demokrati og det er den historie vi gerne vil dele.
Udstillingens ide er af fortsætte dialogen så krigen forbliver nærværende så længe den fortsætter, samtidig med at den giver publikum et blik for fortidens syn på krig i forhold til i dag. Samtidig er det vores ønske at udstillingen ligger op til debat om hvor vi har været, hvad vi har gjort og hvor vi skal hen. Udstillingen rækker ud og inviterer derfor borgerne til, med værkerne som udgangspunkt, at gå i dialog omkring vores fælles samtid, som kan se så forskellig ud alt efter hvilke erfaringer vi har med de aktuelle krige.

Kunstnere: værker

Simone A. Kærn: Ramt, 2011. 15 værker 70 x 95

Niels Bonde: Bad Days, 2006. 3 værker 120x100cm

Martin Nore: 188971 mit soldaternummer, 2011. Installation 3 diameter.

Morten Schelde, Abendland#5, 2009. 150 x 200 cm.

Peter Carlsen: Danmark 2009. 260×325 cm

Henrik Saxgren: Brikby og omegn, 2011. Foto 3 værker 150×120 cm (6m)