404 Not Found

By nielsbonde, 10th February 2017

404 Not Found med kunstnergruppen Artnode bestående af Jacob Lillemose, Nikolaj Recke, Mogens Jacobsen, Martin Pingel, Niels Bonde, Kim Borreby og Morten Schjødt på Den Frie Udstillingsbygning.

Fra pressemeddelelsen: “Artnode opstod ud fra en fælles begejstring for internettets nye muligheder for at udvide det æstetiske felt, både formelt, institutionelt og socialt. Siden deres første aktiviteter i 1994 har Artnode kredset om internettets potentialer og problematikker. Med udstillingen ønsker Artnode at sætte internettets udvikling og aktuelle betydning for det digitaliserede menneske og samfund på dagsordenen.

Både optimistisk og kritisk har pionererne Artnode i mere end 20 år udforsket internettet som en ny frontier for kunstneriske praksisser; fra de tidlige år, hvor modemmet larmede i flere minutter, til nutidens super avancerede robotteknologier. Udstillingen 404 Not Found er en manifestation af denne fortsatte udforskning.

I forlængelse af udstillingen følger et omfattende liveprogram, som ud fra forskellige perspektiver diskuterer internettet som æstetisk og politisk rum. Programmet byder bl.a. på navne som Evan Roth, UBERMORGEN og Cornelia Sollfrank.”

Statens Kunstfond har præmieret Artnode for udstillingen. Uddrag fra begrundelsen: “Gruppens intelligente og banebrydende aktiviteter repræsenterer en passioneret praksis, som er lige så vigtig som den i kommerciel henseende er utaknemmelig. Udvalget glæder sig over at kunne præmiere udstillingen ‘404 Not Found’.”

Udstillingen var delt op i seks forskellige installationer med hvert sit tema:

Status – er et monument over internettets frie udveksling af information. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) status koder er fræset i overfladen på sorte MDF plader, som materialiserede meddelelser fra den skjulte forhandling, der hele tiden foregår mellem klient/bruger og server.

Status.Artnode 2

Users’ Club – Offline. Users’ Club blev første gang vist på Statens Museum for Kunst i 2001. Gennem mikrofoner og højttalere monteret på pulten kunne publikum på museet kommunikere med brugere på Artnodes hjemmeside. Værket refererede til installationen Workers’ Club (1925) af den russiske kunstner Alexander Rodchenko. Værket var et bud på, hvordan Rodchenkos kollektive vision ville se ud i internettets tidsalder. Med Users’ Club spekulerede Artnode over, hvordan nutidens arbejdere skulle benævnes. Var de blevet til “brugere”? Sådan virkede det første gang, værket blev udstillet, og dotcom-økonomien accelererede. Men i dag, ca.15 år efter, har internettet udviklet sig dramatisk, og det er relevant endnu engang at spørge, om ikke arbejderne i dag burde benævnes “leverandører af indhold” eller “forbrugere.” Users’ Club – Offline fungerer således som et åbent spørgsmålstegn, der rejser med gennem internettets udvikling for at stille spørgsmål til den rolle eller de roller, vi i dag indtager som ”IT-borgere” i en stadigt mere digitaliseret verden. Users’ Club – Offline fungerer desuden som en platform for en række events, som kommenterer direkte eller indirekte på internettets betydning for kunst og kultur, historisk og i dag.

Users’ Club – Offline. Artnode.detalje 2

Internettet er i dag blevet en markedsplads, hvilket konkret og en smule nostalgisk manifesterer sig i installationen Market, som er Artnodes egen netbutik og lager. Varer og genstande, der har indgået eller indgår i internettets fortid og nutid, ankommer fra en af de mange e-commerce butikker, der er i verden. Hos Market indkøbes der objekter, for eksempel gammelt it-udstyr (hulkort, floppy- discs, SCSI og USB-sticks) eller historisk og nyere hardware (antikverede modem, en ældgammel mus, gamle fedskærme og smartphones). Software, såsom Lynx, Mosaic, Netscape og Wordperfect, vil også være at finde på markedet. Når objekterne ankommer til Den Frie med posten, modtages de i Market, hvor de modificeres, stemples, signeres og pakkes ind, præcis ligesom det sker hver dag i hele verden. I udstillingsperioden vil der være indpakning udført af indpakningsrobotten S2 (de små e-butikkers favorit pakkemaskine) og salg af de modificerede objekter. Herefter udbydes objekterne til salg, både på på Den Frie og i Artnodes netbutik www.404notfound.dk. Installationen Market viser det kommercielle aspekt af internettet, som var ukendt i 1995, men som i dag er massivt. Til Black Friday 2016 blev der i online handel solgt for 240.000.000 kr. på en dag i Danmark.

Market.Artnode.2 2

Værket Recall er et remix og en iscenesættelse af dokumentarisk videomateriale, interviews og walk through optagelser af ældre værker fra gruppens medlemmer. Værket har et tilbageskuende blik rettet mod troen på internettes åbne og frie grænser, men har også et mere kritisk blik mod det medfølgende digitale overbud, de mange informationsforstyrrelser, inkompatibilitetsproblemer og dead ends.

Besøg “404 Not Found” webshop her.

Recall.Artnode.2 2

 

Download pdf katalog

Presse:
Rigtige netkunstpionerer elsker fejlkoder Kunsten.nu, 3 feb 2017 af Kristian Handberg
Udgravning i de digitale ruiner Kunsten.nu, 21 nov 2016 af Søren Martinsen
Harddisken: 404 Not Found DR P1, 26 jan 2017 tilrettelæggelse Henrik Føhns og Anders Høeg Nissen
P1 Eftermiddag DR P1, 18 jan 2017 værter Karen Secher og Jesper Dein
En note om Artnode IDOART, 14 jan 2017 af Jens Tang Kristensen
Netkunstpionerer lægger netkunsten i graven Information, 3. feb 2017 af Pernille Lystlund Matzen
Artnode “404 Not Found” IDOART, af Rikke Luna og Matias Albæk-Falk
Internet i konsten Sydsvenskan, 7 feb 2017 af Thomas Millroth

Artsy