Scanner

By nielsbonde, 1st March 1998

Fan. C-print. 1998

 

Installation shot. 

 

Electric Water Kettle. C-print. 1998.


Scanner
 
I en uge blev mine daglige indkøb scannet med en røntgenscanner på vej ind og ud af min lejlighed i NY. Jeg lånte scanneren af det Danske Generalkonsulat i New York. Ved at vælge een af ti instillinger på scanneren, kunne man enten søge efter dokumenter, pistoler, plastiske sprængstoffer etc. Fotografierne giver et billede af objekterne, men afhængigt af hvilken indstilling man har valgt, bliver farveskemaet forskudt.
For mig er research en naturlig del af arbejdet, der leder til konceptuel og i sidste ende måske en teknisk løsning i mit kunstprojekt. Der har hele tiden i projekterne været en dialog med billedkunsten, bl.a. mine røntgenbilleder, fra udstillingen “Scanner”, hvor det interessante her både var objektet, eksempelvis dagens indkøb: skinke, blåbær og vandmelon. Og projektets historie – at det var hundrede år efter Dr. Wilhelm Conrad Röntgens opdagelse, at alt der skulle ind eller ud af min lejlighed blev røntgenfotograferet for at opnå optimal sikkerhed i forhold til omverdenen. Det interessante er teorien bagved teknologien, bl.a. mønstergenkendelsen, hvor et billedbehandlingsprogram tendensiøst så at sige retter op på optikken i kameraet. Billederne kommer derved hulemaleriet nærmere end renæssanceperspektivet. Altså et symbolsk perspektiv og ikke et, der er afledt gennem øjets ene punkt. Mønstergenkendelsen springer dermed irrelevant information over ved genkendelsen af eksempelvis en cirkel, og repræsenterer den derfor i billedet som en perfekt cirkel. Og som billedkunstner trigger det mig, idet det meget kort sagt visualiserer en tænkning og sammenstød mellem flere paradigmesæt. I min gruppe af værker omkring dette emne bearbejder jeg analytisk tænkning, mens jeg i andre drejer tingene over i mere poetiske sammenhænge, hvor jeg i højere grad undersøger mit eget blik og dermed bliver mit eget forsøgsmateriale.